Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ 'nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, bibersa.com markası ve diğer markalar, ses bankası  ve bibersa.com  alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

SES, GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF VE/VEYA VİDEO KAYITLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

 

BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ 'nin https://[email protected] linki bağlantısıyla ‘Ses Analizi’ sayfasına yüklediğim ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının çekilmesine, kaydedilmesine, kullanılmasına; herhangi bir zaman veya süre kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak, çekilen ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarıma ilişkin tüm mali hakların BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ’ne devredilmesine ve manevi hakların kullanım yetkisinin verilmesi, her türlü suretle yayın, görüntü ve ses nakline yarayan her tür araçla umuma iletim, yayma, çoğaltma, gösterim, temsil, format değiştirme, işleme ve benzeri haklara konu olması, tamamının ya da bir kısmının, asıl ve/veya işlenmiş hallerinin internet dâhil dijital ve mobil ortamlarda yer alması, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter gibi mecralar dâhil olmak üzere, umuma iletilmesi ve yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerin erişimine sunulması, BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ’nin söz konusu görüntüleri bizzat veya üçüncü kişiler aracılığıyla kullanması, süre, ülke, mecra ve tekrar sınırlaması olmaksızın radyo, televizyon, internet, elektronik dalga, dijital iletim, uydu, telli, telsiz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan teknik sistemlerle umuma yayma, çoğaltma, işleme, temsil etme, her türlü basılı/baskılı malzemelerde, uygulama veya materyallerde kullanılması hususlarına muvafakat ettiğimi, bu kapsamda BİBERSA PRODÜKSİYON SESLENDİRME AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ’nden herhangi bir hak, alacak, bedel vs. talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.